Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS))