Rapport från kommissionen - Rapport om konkurrenspolitiken 2008 {SEK(2009) 1004}