Europeiska unionens officiella tidning, C 79, 17 mars 2012