TITJUR V mot parlamentet Beslut meddelat av ordföranden på förstainstansrätten den 22 november 2007. # V mot Europaparlamentet. # Interimistiskt förfarande - Upphävande av immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet - Begäran om uppskov med verkställigheten - Fumus boni juris föreligger ej. # Mål T-345/05 R III.