Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 226, 22 augusti 2001