Europeiska unionens officiella tidning, C 315, 23 december 2009