Förslag till avgörande av generaladvokat Mazák föredraget den 16 oktober 2008.