Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 339, 21 december 2001