Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 28, 1 februari 1996