Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 245, 17 september 1999