Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 259, 22 september 1998