Skriftlig fråga E-2419/08 från Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) till kommissionen. Nya frågor om tillstånd att flyga över Sibirien