Skriftlig fråga E-0560/08 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Information om kommunen Massas användning av medlen från programmet Intelligent energi - Europa