Skriftlig fråga E-6494/07 från Andreas Schwab (PPE-DE) till kommissionen. Särbehandling av tyska medlemmar i det schweiziska sällskapet för käkortopedi