Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 106, 4 april 1997