Europeiska unionens officiella tidning, C 301, 12 september 2015