Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 32, 5 februari 1996