Europeiska unionens officiella tidning, L 349, 19 december 2012