Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 112, 10 april 1997