Mål T-545/13: Tribunalens dom av den 30 juni 2016 – Al Matri mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien — Åtgärder mot personer ansvariga för förskingring av statliga medel samt personer och enheter associerade med dem — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn har upptagits i förteckningen — Faktiska omständigheter som utgör ett otillräckligt underlag — Sakfel — Felaktig rättstillämpning — Äganderätt — Näringsfrihet — Proportionalitet — Rätten till försvar — Rätten till ett effektivt domstolsskydd — Motiveringsskyldighet)