Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 126, 29 april 1996