Rådets beslut av den 11 juli 2006 om utnämning av tjeckiska, tyska, estniska, spanska, franska, italienska, lettiska, litauiska, luxemburgska, ungerska, maltesiska, österrikiska, slovenska och slovakiska ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén (2006/524/EG, Euratom)