Europeiska unionens officiella tidning, C 262, 01 november 2007