/* */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 47, 19 februari 1996