Meddelande till de personer, enheter och organ som har förts in av rådet på den förteckning över de personer, grupper och organ som artikel 7.2 i rådets förordning (EG) nr 423/2007 är tillämplig på (bilaga V)