Europaparlamentets resolution av den 15 november 2007 om stärkande av den europeiska grannskapspolitiken (2007/2088(INI))