Cauza C-490/08: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Belgiei