Skriftlig fråga E-3149/08 från Robert Kilroy-Silk (NI) till kommissionen. Invasiva grödor för biobränsle