Europeiska unionens officiella tidning, CA 304, 15 december 2007