Förteckning över namnen på sådana geografiska enheter som är mindre än medlemsstaten och som definieras i artikel 51.1 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (bordsviner med geografisk beteckning) (Offentliggjord enligt artikel 28 a i kommissionens förordning (EG) nr 753/2002)