Europeiska unionens officiella tidning, CA 396, 21 december 2012