Skriftlig fråga E-4617/08 från Marco Pannella (ALDE) och Marco Cappato (ALDE) till kommissionen. Repatrieringen av 32 asylsökande montagnarder från Kambodja till Vietnam