Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 294, 27 september 1997