Förenade målen C-422/11 P och C-423/11 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 6 september 2012 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Republiken Polen mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Avvisning av talan — Parternas företrädare vid unionsdomstolarna — Advokat — Oberoende)