Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 6/2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren Vedtaget af Rådet den 7. april 2020 2020/C 153/01