Skriftlig fråga E-7040/08 från Jens Holm (GUE/NGL) till kommissionen. EU-ID-kort