Skriftlig fråga E-2299/08 från Jim Higgins (PPE-DE) till kommissionen.Översvämningar i floden Shannons avrinningsområde