Mål T-164/08: Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Italien mot kommissionen (Språkregler — Meddelande om allmänt uttagningsprov för att upprätta en reservförteckning för rekrytering av läkare — Fullständig publicering på tre officiella språk — Upplysningar angående meddelandet om allmänt uttagningsprov — Publicering på samtliga officiella språk — Det språk som provet hålls på — Val av andraspråk bland tre officiella språk)