Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 333, 4 november 1997