Europeiska unionens officiella tidning, C 409, 17 november 2014