Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 144, 22 maj 1999