Skriftlig fråga E-6720/08 från Marco Cappato (ALDE) till rådet. Zimbabwiska människorättskämpar som förts bort och placerats i hemligt förvar