Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Poklic kmeta in izziv glede donosnosti(mnenje na lastno pobudo)