Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Povolanie poľnohospodára a problematika ziskovosti(stanovisko z vlastnej iniciatívy)