Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Profesia de agricultor și provocarea în materie de rentabilitate”(aviz din proprie ințiativă)