Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Ūkininko profesija ir pelningumo iššūkis“(nuomonė savo iniciatyva)