Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Põllumajandustootja elukutse ja raskused kasumi teenimisel“(omaalgatuslik arvamus)