Europeiska unionens officiella tidning, C 412, 19 november 2014