Skriftlig fråga P-3840/07 från Josu Ortuondo Larrea (ALDE) till kommissionen. Trafikstockningar i Biriatou