Întrebare scrisă E-007984/11 Brice Hortefeux (PPE) adresată Comisiei. Efectele creșterii TVA-ului de la 5,5 % la 19,5 % în sectorul industriei ecvine